تامین قطعات برج نور به بازارهای خارج از کشور

از سال 2021، با افزایش هزینه مواد اولیه و نیروی کار، تولیدکنندگان کالاهای صنعتی در بسیاری از کشورها با چالش های بزرگی روبرو هستند و بسیاری از شرکت ها در چین نیز با این معضل مواجه هستند.با این حال، کارخانه ما، به دلیل بهبود کیفیت محصول و همچنین اعتبار در سال های اخیر، نه تنها محصولات برج نور سیار در خارج از کشور فروخته می شود، بلکه اخیراً بسیاری از محصولات جانبی سفارشات دریافت کرده اند که ایده های جدیدی را برای جهت گیری تجارت ارائه می دهد.

اخیراً دسته دیگری از لوازم جانبی تیر چراغ برق به ایتالیا و اسرائیل فروخته شد.هر یک از لوازم جانبی بخش مهمی از محصول است، بنابراین کیفیت بالای لوازم جانبی محصول نیز تضمین مهمی برای کیفیت کل محصولات برج نور است.به عنوان یک تولید کننده حرفه ای برج نور، در سال های اخیر بسیاری از برج های نور و همچنین پمپ های برق اضطراری سیار و برق اضطراری، نه تنها در شرکت شبکه برق سراسری، بخش های امداد و نجات اضطراری ارتش استفاده می شود، در حالی که برخی از محصولات نیز به فروش می رسد. به خارج از کشور، از جمله آژانس های سازمان ملل متحد در آفریقا، که ایده و جهت روشنی را برای جهت گیری توسعه شرکت تعیین کرده است.این است که توجه دقیق به کیفیت محصول تنها راه برای بقا و توسعه تولید کنندگان ما است.امروزه رقابت در بازار چه در داخل و چه در خارج از کشور بیشتر و بیشتر شده است.بقای بهترین ها نتیجه اجتناب ناپذیر بازار است.با این اصل که کیفیت پادشاه است، Fuzhou Brighter قطعا آینده درخشان تر و چشمگیرتری خواهد داشت.

ee1 ee2 ee3 ee4 ee5 ee6 ee7 ee8 ee9 ee10


زمان ارسال: اکتبر-11-2021